Gammelt og nytt om Sandbuslekta
Den delen av slekta som nedstammer fra Sandbu i
Brædbygden i Gudbransdalen
Tor Sandbu (1880-1945) skal ment at han hadde slekt på
omtrent annenhver gård i Gudbransdalen, noe som både han og
søsknene hadde glede av når de var på reise.
Det typiske for de gamle bondeslektene er rike forgreninger og
slekt over store områder.
Slekt og Data (tidligere DIS Norge) er den
største åpne foreningen i Norge for
slektshistorie og slektsforsking. Den
samarbeider med Norsk Slektshistorisk
selskap, som er en mer akademisk orientert
forening.
Likt og ulikt om slektsforskning, lokalhistorie og annet av sosial interesse
Slekt og data (data i slektforsking)
Bredebygden Lokalhistorisk Selskap er orientert om
hisorie fra Bredebygden i Gudbransdalen, mellom Sjoa
og Otta, og inkluderer gårdene hvor en del av
Sandbuslekta nedstammer fra.
Sandbuslekta har røtter og tilknytning til store deler av
Gudbransdalen med sidedaler. Videre store deler av
Østlandet, til Danmark og Tyskland. Slekta er videre
spredt til resten av Norge, USA, Canada og Sverige.
Bredebygden Lokalhistoriske Selskap, Sandbu
Vågå Historielag
Billingstad historielag
Billingstad historielag konsentrerer seg om
lokalhistorie innen skolekretsen på Billingstad. Dette er
et gammelt jordbruksområde som i løpet av 1900-tallet
ble omgort til boligområde med villa- og
blokkbebyggelse.
Vågå historielag arbeider både med å ta
vare på lokalhistorie for Vågå, spre
kunnskap, samt å ta vare på eiendommer
som historielaget forvalter og eier.
Asker og Bærum Historielag
Asker og Bærum historielag har eksistert siden
1952, og tar vare på lokalhistorien og trekker frem
og arbeider for å ta vare på skjulte og synlige
kulturminner.I de to kommunene er det også en stor
underskog av lokale historielag for nærområdene.